Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Gustave Flaubert

Artists who seek perfection in everything are those who cannot attain it in anything.

Καλλιτέχνες που αναζητούν την τελειότητα στα πάντα είναι εκείνοι που δεν μπορούν να την επιτύχουν σε τίποτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου