Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Keep running.....

Κανείς δεν τρέχει χωρίς λόγο. Μπορεί να τρέχουμε είτε επειδή είμαστε καταδικασμένοι ή επειδή φοβόμαστε. Μπορεί να τρέξεις προς την κατάσταση ή να τρέξεις μακριά της. Είναι καλύτερα να τρέχουμε προς αυτό που πιστεύουμε, διότι με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να πούμε επιτέλους αυτό ακριβώς που εννοούμε και να το νιώσουμε πάνω μας και να φέρουμε αυτή τη σκέψη σαν έναν φανό. Για να τρέξεις προς την κατάσταση παρά μακριά της είναι μια πρόοδος και η πρόοδος έχει νόημα σε έναν κόσμο που φαίνεται να έχει κολλήσει σε αδράνεια.

No one runs without a reason. We may run either because we are convicted or because we are afraid. We may run towards or run away. It is better to run toward what we believe, because by doing so, we give ourselves permission to finally say what we mean and drape it over ourselves and carry that thought like a torch. To run towards rather than away is progress, and progress feels meaningful in a world that seems to be stuck in inertia.
F.C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου