Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

"There’s a distinctive pleasure to holding something that you’ve made, and you’ll get a tremendous confidence boost from it – it’s the difference between, “I’m not sure,” and “Of course I can.”"Debbie Chachra

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου